Susisiekite:+370 682 04439 kaunas@sportturas.lt
0
Atgal
Pradžia  / Prekių garantija ir gražinimo sąlygos

Prekių garantija ir gražinimo sąlygos

1. Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjui kokybiškas, komplektiškas ir tinkamoje pakuotėje Prekes.

2. Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės ne maisto prekė ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jos trūkumų, pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš pardavėjo reikalauti:

     2. 1. pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;

     2. 2. atitinkamai sumažinti prekės kainą;

     2. 3. per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus;

     2, 4. atlyginti prekės trūkumų pašalinimo išlaidas, jeigu pardavėjui per protingą terminą jų nepašalinus trūkumus pašalino vartotojas pats ar trečiųjų asmenų padedamas;

     2. 5. vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

3. Prekės kokybės garantiją nustato prekės pardavėjas

4. Pirkėjas, patikrinęs Pardavėjo pateiktas prekes jų priėmimo metu, privalo nedelsiant pranešti Pardavėjui apie akivaizdžius prekių kokybės trūkumus, nekomplektiškumą arba pakuotės netinkamumą arba prekių asortimento ir kiekio neatitikimą. PirkėjJeigu pardavėjas įrodo, kad prekės trūkumų atsirado dėl to, kad pirkėjas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo taisykles, tokia prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami. as privalo pranešti pardavėjui apie tokius trūkumus ar neatitikimus, kurių negalima pastebėti prekių priėmimo metu, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prekių priėmimo dienos.

5. Jeigu pardavėjas įrodo, kad prekės trūkumų atsirado dėl to, kad pirkėjas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo taisykles, tokia prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami.

6. Pirkėjas norintis grąžinti kokybišką prekę, padengia visas išlaidas susijusias su prekiu pristatymu pirmyn bei atgal. Jei buvo už prekę atsiskaityta grynaisiais pinigais kurjerių tanybai,  pirkėjas padengia ir grynųjų pinigų priėmimo mokestį t.y. 3.77 EUR.

Kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, mes įsipareigojame savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis", patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217.

Kokybiškų prekių grąžinimas galimas tik ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių" nustatyta tvarka. Šiuo atveju prekių grąžinimo išlaidas apmokate Jūs.